Takuuta ei myönnetä, jos:
* Vika johtuu sähköverkon häiriöstä
* Vika johtuu käyttövirheestä
* Laitetta käytetään ilman vettä
* Laitteeseen on täytetty liikaa vettä
* Laitteella imuroidaan materiaaleja, jotka eivät sitoudu hyvin veteen esimerkiksi mineraalipöly
* Jos laitetta käytetään ilman separaattoria tai separaattorin huolto on laiminlyöty

Takuu ei myöskään ole voimassa, jos:
* Tyyppikilpi tai sarjanumero poistetaan
* Laitetta manipuloidaan (kuten vian etsintä ja/tai korjausyritys)
* Laitteelle aiheutetaan tarkoituksellisesti vahinkoa