Takuupalvelulla tarkoitetaan joko laitteen korjaamista tai uuden laitteen toimittamista takuun myöntäjän harkinnan mukaan.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Se ei kata normaalista kulumisesta aiheutuvaa ongelmaa tai virheellisestä käytöstä johtuvia vikoja.