Työ on niin tärkeä osa ihmisen elämää, että sen sisällöllä on väliä. Rahallista palkkaa tärkeämpää on aidosti merkityksellinen työ, joka tarjoaa jotain hyvää maailmalle ja tekijöilleen.

Hyvä palkka ei enää ole tärkein kriteeri työn valintaan

Ajat, jolloin omistautuneille työntekijöille riitti palkaksi työpanoksestaan pelkkä iso tilipussi, ovat jääneet taakse. Ihmiset kaipaavat elämäänsä merkityksellisyyttä, ja sama pätee myös työelämään. Työ on osa henkilön omaa, henkilökohtaista kehityspolkua ja matkaa. Siksi työn valinnassa korostuvat hyödyllisen mission tärkeys ja työhyvinvointi.

Työhyvinvoinnissa motivaatio on keskeisimmässä roolissa. Paremman työelämän puolesta puhuva Uusi Työ 360° kysyi gallupissaan lokakuussa 2016, mikä ihmisiä motivoi työssä. Työn merkityksellisuus motivoivana tekijänä nousi vaihtoehdoista selkeästi ykköseksi (66 %). Yhteisöllisyys (15 %) ja autonomian tunne (13 %) selvisivät seuraavaksi tärkeimmiksi motivoijiksi, ja aivan hännille jäi palkkaus 6 %:n lukemallaan.

Samansuuntaiset asiat ovat nousseet tärkeiksi myös markkinoinnissa, jossa nykyään tuodaan entistä enemmän esille aitoutta, merkityksellisyyttä ja oikeita, elämänmakuisia tarinoita. Niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kokemukset ovat luotettavia ja vakuuttavia todisteita siitä, että asioita on tehty oikein.

Mikä saa sitoutumaan tekemäänsä työhön?

Nykyajan työelämää leimaa lyhytjänteisyys, ja harva työntekijä enää sitoutuu työhönsä samanlaisella asenteella kuin esimerkiksi muutamia vuosikymmeniä sitten. Tärkeä haaste työnantajalle on saada työntekijänsä pysymään yrityksessä, sillä henkilöiden vaihtuminen tulee aina kalliiksi.

Rekrytointiyritys ReWorkin toimitusjohtaja Nathaniel Koloc puhuu Harvard Business Review -julkaisun artikkelissaan merkityksellisen työn puolesta. Hän antaa seuraavia ohjeita yrityksille, jotka haluavat sitouttaa työntekijöitään.

1. Vaikuta maailmaan positiivisesti yrityksesi kautta. Aidosti hyvää ympärilleen luova yritys huomataan.
2. Kerro tarina, ja kerro se hyvin. Rakenna yrityksellesi missio ja näe vaivaa sen toteuttamiseksi.
3. Hanki parhaat, lahjakkaat työntekijät. Hyvät työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara, joista kannattaa pitää kiinni.
4. Panosta työntekijöidesi tulevaisuuteen. Kunnon palkan lisäksi olennaista on palkitseva työ ja riittävä määrä itsenäisyyttä työnkuvassa.

Amerikkalaisella työntekijöiden hyvinvoinnista ja johtajuudesta kiinnostuneella konsultilla Tom Rathilla on teoria onnellisuudesta. ”Jos etsit onnellisuutta, et löydä sitä. Jos taas etsit tarkoitusta, löydät onnellisuuden.” Sama pätee myös työntekijöiden työhön sitoutumiseen. Jos työnantaja haluaa työntekijöiltään sitoutuneisuutta, se onnistuu parhaiten tarjoamalla merkityksellistä työtä.

Luomme hyvinvointia sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme

Meillä Naikonilla työn merkityksellisyys on ollut itsestäänselvää toimintamme alusta asti. Tuotteemme on suunniteltu luomaan hyvinvointia käyttäjilleen, joten meidän on helppo tehdä työtä asiakkaidemme parhaaksi.

Työntekijämme ovat ehdottomasti tärkein voimavaramme, ja jokainen heistä tekee arvokasta työtä. Ansaitun palkitsemisen, yhdessä kehittymisen ja erinomaisen työilmapiirin avulla pidämme huolta siitä, että PRO-AQUA-joukkomme on motivoitunut ja hyvinvoiva.

Oletko kiinnostunut työskentelystä Naikonilla?

Lue lisää ja hae avoimia työpaikkojamme!